top of page

ד"ר אראלה בן שחר-טהרלב מהתכנית למחשבה ביולוגית (האוניברסיטה הפתוחה).

על מגיפות וחיסונים. "סוכן תרבות".

bottom of page