ד"ר אראלה בן שחר-טהרלב מהתכנית למחשבה ביולוגית (האוניברסיטה הפתוחה).

על מגיפות וחיסונים. "סוכן תרבות".

©2018 by  the Israeli Society for the History , Philosophy and Sociology of Science.