©2018 by ISHPS-The Israel Society for the History & Philosophy of Science. 

לוח מודעות

קול קורא לכנס העשרים של האגודה להיסטוריה ופילוסופיה של המדע

21 ביוני 2020
במכון ון ליר בירושלים

מטרת הכנס להפגיש חוקרים ממגוון תחומים – היסטוריה, פילוסופיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, מדע המדינה, מדעי הטבע, מדעי הרפואה, כלכלה, ספרות, חינוך ועוד – העוסקים בחקר המדע, הטכנולוגיה והרפואה.

נשמח לקבל הצעות להרצאות באורך של כעשרים דקות, ולמושבים של שלוש עד ארבע הרצאות (שעה וחצי בסך הכול). על ההצעות לעסוק בבחינה רפלקטיבית של המדע, הרפואה או הטכנולוגיה, בעבר או בהווה, וכן בהיבטים שונים של תחומים אלו בישראל. תינתן עדיפות להצעות שיוגשו למושבים, ובפרט למושבים שישתתפו בהם חוקרים ממוסדות שונים.

למידע נוסף ולייעוץ לגבי נושאים להרצאות או מושבים יש לפנות לדוא"ל isrhps@gmail.com

מועד אחרון להגשת הצעות: ה' באדר תש"ף 1 במרץ 2020

נשיאי האגודה

ד"ר נורית קירשנשיאת האגודה

ד"ר נורית קירש היא ראש תכנית ה-MA למחשבה הביולוגית באוניברסיטה הפתוחה. מחקריה עוסקים בהיסטוריה של המדע בישראל ומתמקדים בעיקר בהיסטוריה של הביולוגיה והרפואה, תוך דגש על מקומן של נשים מדעניות ועל יחסי הגומלין בין מדע וערכים. מחקרה הנוכחי - "רפואה, מדע ובינוי אומה: חיים שיבא וביסוסם של מחקר ביו־רפואי ושל מערכת הבריאות בישראל".

פרופ' יעל השילוני-דולבנשיאת האגודה

פרופ' יעל השילוני-דולב מבית הספר לממשל וחברה במכללה האקדמית של תל-אביב יפו, היא סוציולוגית החוקרת את הממשק בין בריאות, חולי, ביו-אתיקה, משפחה, מגדר וטכנולוגיות רפואיות מתקדמות. מחקריה עוסקים בקשר בין מדע וחברה והיא פעילה גם בעיצוב מדיניות בתחום כחברה בוועדות ציבוריות שונות, המרכזית שבהן היא המועצה הלאומית לביו-אתיקה.

פרופ' נדב דוידוביץ'

נשיא האגודה בשנים 2010-2018

פרופ' נח עפרון

נשיא האגודה בשנים 2005-2010

פרופ' מנחם פיש

נשיא האגודה בשנים 1999-2005