©2018 by ISHPS-The Israel Society for the History & Philosophy of Science. 

לוח מודעות

כנס האגודה השמונה עשר להיסטוריה ופילוסופיה של המדע

סיכום הכנס

מאת ראשות האגודה

הכנס השנתי של האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדע, שנערך ב-16.6.19, הסתיים בהצלחה רבה.

הכנס כלל 20 מושבים בנושאים מגוונים - מחקרים היסטוריים, סוגיות פילוסופיות ודיון בשאלות אקטואליות בוערות.

תודה לעשרות הדוברות/ים והמשתתפות/ים , מתלמידי תיכון סקרנים, עבור דרך תלמידי מחקר מבטיחים ועד חוקרים מובילים מהארץ והעולם.

תודה לחברות וחברי ועדת הכנס שהשקיעו זמן ומאמצים בארגון האקדמי של הכנס,

ותודה מיוחדת למכון ון ליר על המשך המסורת של אירוח כנסי האגודה. היה נהדר כתמיד.

שמחנו לפגוש קהילה תוססת ופורייה מחקרית,

נמשיך להיות בקשר דרך רשימת התפוצה והאתר.

להתראות בכנס בשנה הבאה,

 

נורית ויעל

 

נשיאי האגודה

ד"ר נורית קירשנשיאת האגודה

ד"ר נורית קירש היא ראש תכנית ה-MA למחשבה הביולוגית באוניברסיטה הפתוחה. מחקריה עוסקים בהיסטוריה של המדע בישראל ומתמקדים בעיקר בהיסטוריה של הביולוגיה והרפואה, תוך דגש על מקומן של נשים מדעניות ועל יחסי הגומלין בין מדע וערכים. מחקרה הנוכחי - "רפואה, מדע ובינוי אומה: חיים שיבא וביסוסם של מחקר ביו־רפואי ושל מערכת הבריאות בישראל".

פרופ' יעל השילוני-דולבנשיאת האגודה

פרופ' יעל השילוני-דולב מבית הספר לממשל וחברה במכללה האקדמית של תל-אביב יפו, היא סוציולוגית החוקרת את הממשק בין בריאות, חולי, ביו-אתיקה, משפחה, מגדר וטכנולוגיות רפואיות מתקדמות. מחקריה עוסקים בקשר בין מדע וחברה והיא פעילה גם בעיצוב מדיניות בתחום כחברה בוועדות ציבוריות שונות, המרכזית שבהן היא המועצה הלאומית לביו-אתיקה.

פרופ' נדב דוידוביץ'

נשיא האגודה בשנים 2010-2018

פרופ' נח עפרון

נשיא האגודה בשנים 2005-2010

פרופ' מנחם פיש

נשיא האגודה בשנים 1999-2005