top of page
מורטזה_edited.jpg

Mourtaza Chopra||  מורטזה צ'ופרה

דוקטורנט באוניברסיטה העברית

ופוסט דוקטורנט במכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות. בהנחיית ד"ר אשבל רצון 

המחקר שלי

מטרת מחקרי בדוקטורט הייתה לחפש "תאוריה" במתמטיזציה של האסטרונומיה הירחית של התרבות האשורית-הבבלית. ניסיתי לקחת בחשבון את הרקע של חינוך עליון ופרקטיקה אצל כותבי היתדות שפיתחו נושא זה. 
גיליתי שאפשר למצוא תוכן רב יותר בטקסטים "טכניים" אם מחפשים בהם עקרונות שבאים לידי ביטוי בהקשרים אחרים. כיניתי שלושה עקרונות שבאו לידי ביטוי בטקסטים כך: העיקרון של "פנים בפנים" שמאפשר סימטריה, העיקרון של "שמים וארץ" שמאפשר למדוד את הנסתר דרך הגלוי, והעיקרון של "התגלות הירח" שמאפשר הבנה עדינה של התנהגותו.
בדרך כלל אנשים מדברים בגנותו של הידע העתיק שלא נכתב ביוונית כאמפירי וכאוסף נתונים בלבד מצד אחד, ומצד שני כסכמטי ותלוי במיתולוגיה. נראה לי שהגינויים הסותרים הללו אינם מוצדקים ומחקרי מזמין אותנו לקרוא מדעים, גם כאלו מוכרים יותר, באופן אחר.    

כיצד הגעתי למחקר שלי 

תמיד התעניינתי בהיסטוריה של מדעים ובמיוחד במדע עתיק ובמחשבה שעומדת מאחוריהם. כתבתי עבודת מאסטר על המשמעות של ה"ישרות" בקורפוס האריסטוטלי לאור השימוש במושג הזה בגיאומטריה האוקלידית והפרה-אוקלידית. 

עצה טובה שקיבלתי ומעוניין לשתף

מרצה אחת אמרה לי אחרי שקיבלתי ציון טוב ש"קל להיות מבריק אבל קשה להיות כן".

תוכניות לעתיד

מתוך הדברים שאני רוצה לעשות ולהשיג ישנו מחקר אחד עליו התחלתי לחשוב שיעסוק בגלגולם של אותם מבנים גיאומטריים במופעים שונים לאורך ההיסטוריה. 

ספר מומלץ

אני מעוניין להמליץ על הספר:

       Amazing traces of a Babylonian origin in Greek mathematics

מאת: Joran Friberg

זה ספר עם מתמטיקה יפה מאוד שמאפשר לחשוב אחרת על דברים שנראים לנו מוכרים.

bottom of page