כנס האגודה_edited.png

כנס האגודה השישה עשר להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים.

17.4.2017
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה.

©2018 by ISHPS-The Israel Society for the History & Philosophy of Science.