כנס האגודה השבעה עשר להיסטוריה ופילוסופיה של המדע

10.6.2018
מכון מחקר ון-ליר, ירושלים.

©2018 by  the Israeli Society for the History , Philosophy and Sociology of Science.