כנס האגודה השבעה עשר להיסטוריה ופילוסופיה של המדע

10.6.2018
מכון מחקר ון-ליר, ירושלים.

©2018 by ISHPS-The Israel Society for the History & Philosophy of Science.