top of page

קול קורא

לכנס העשרים ואחת של האגודה הישראלית להיסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדע

הכנס יתקיים
ביום א', 19 ביוני 2022, כ' בסיוון
באוניברסיטת תל אביב

מטרת הכנס להפגיש חוקרים ממגוון תחומים – היסטוריה, פילוסופיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, מדע המדינה, מדעי הטבע, מדעי הרפואה, כלכלה, ספרות, חינוך ועוד – העוסקים בחקר המדע, הטכנולוגיה והרפואה.

הוועדה המארגנת: ד"ר חגי בועז | פרופ' יעקב גארב | פרופ' נדב דוידוביץ' | פרופ' מאיר חמו | פרופ' ארנון לוי | ציפי לזר-שואף | ד"ר אהוד לם | פרופ' נח עפרון | ד"ר נורית קירש | ד"ר נעה סופי קולר | אגט קראוס

הנחיות להגשה

ניתן להגיש תקצירים להרצאות ומושבים בעזרת הטופס המקוון בלבד. תאריך אחרון להגשת תקצירים:

נשמח לקבל הצעות להרצאות באורך של כעשרים דקות, ולמושבים של שלוש עד ארבע הרצאות (שעה וחצי בסך הכול). על ההצעות לעסוק בבחינה רפלקטיבית של המדע, הרפואה או הטכנולוגיה, בעבר או בהווה, וכן בהיבטים שונים של תחומים אלו בישראל. תינתן עדיפות להצעות שיוגשו למושבים, ובפרט למושבים שישתתפו בהם חוקרים ממוסדות שונים. תקצירים עד 300 מילים.

20 במרץ 2022

לוגו אגודה שקוף_edited_edited.png

למידע נוסף ולייעוץ לגבי נושאים להרצאות או מושבים ניתן לפנות לדוא"ל:  isrhps@gmail.com

bottom of page