top of page

קול קורא

לכנס העשרים ושניים של האגודה הישראלית להיסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדע

הכנס יתקיים
ביום א', 2 ביולי 2023, י״ג בתמוז
באוניברסיטת תל אביב

מטרת הכנס להפגיש חוקרים ממגוון תחומים – היסטוריה, פילוסופיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, מדע המדינה, מדעי הטבע, מדעי הרפואה, כלכלה, ספרות, חינוך ועוד – העוסקים בחקר המדע, הטכנולוגיה והרפואה.

הוועדה המארגנת: אגט קראוס | ד"ר אהוד לם | ד״ר אורי בלקינד | פרופ׳ ארנון לוי  | פרופ' יעקב גארב |

פרופ' נדב דוידוביץ' | ד"ר נורית קירש | פרופ' נח עפרון | ד"ר נעה סופי קולר | עומר חומסקי |

הנחיות להגשה

ניתן להגיש תקצירים להרצאות ומושבים בעזרת הטופס המקוון בלבד. 

תקציר לכל הרצאה לא יעלה על 300 מילים. תאריך אחרון להגשת תקצירים:

נשמח לקבל הצעות להרצאות באורך של כעשרים דקות, ולמושבים של שלוש עד ארבע הרצאות (שעה וחצי בסך הכול). על ההצעות לעסוק בבחינה רפלקטיבית של המדע, הרפואה או הטכנולוגיה, בעבר או בהווה, וכן בהיבטים שונים של תחומים אלו בישראל. תינתן עדיפות להצעות שיוגשו למושבים, ובפרט למושבים שישתתפו בהם חוקרים ממוסדות שונים.

לאור ניסיון שנים קודמות אין אפשרות להציג או להשתתף במושב בצורה וירטואלית, אך ורק פיזית בכנס עצמו.

7 במרץ 2023

לוגו אגודה שקוף_edited_edited.png

למידע נוסף ולייעוץ לגבי נושאים להרצאות או מושבים ניתן לפנות לדוא"ל:  isrhps@gmail.com

bottom of page