top of page

קול קורא

לכנס העשרים ושלושה של האגודה הישראלית להיסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדע

הכנס יתקיים
ביום א', 21 ביולי 2024, ט״ו בתמוז
במכון ון ליר בירושלים

מטרת הכנס להפגיש חוקרים וחוקרות ממגוון תחומים – היסטוריה, פילוסופיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, מדע המדינה, מדעי הטבע, מדעי הרפואה, כלכלה, ספרות, חינוך ועוד – העוסקים בחקר המדע, הטכנולוגיה והרפואה.

הוועדה המארגנת: ד״ר אגט קראוס | ד"ר אהוד לם | פרופ׳ אוהד נחתומי | ד״ר אורי בלקינד |

פרופ׳ ארנון לוי | ד״ר מעיין סודאי |  פרופ' נדב דוידוביץ' | ד"ר נורית קירש | פרופ' נח עפרון |

  ד"ר נעה סופי קולר | ד״ר נעה שיין | עומר חומסקי | ד״ר שירה שמואלי

הנחיות להגשה

ניתן להגיש תקצירים להרצאות ומושבים בעזרת הטופס המקוון בלבד. 

תקציר לכל הרצאה לא יעלה על 300 מילים. תאריך אחרון להגשת תקצירים:

האגודה הישראלית להיסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדע מזמינה חוקרות וחוקרים להגיש הצעות להרצאות באורך של כעשרים דקות, ולמושבים מאורגנים מראש של שלוש עד ארבע הרצאות (שעה וחצי בסך הכול).

על ההצעות לעסוק בבחינה של מדע, רפואה או טכנולוגיה בכלים של מדעי הרוח והחברה. על התקציר להיות בהיר וממוקד, לכלול טיעון מרכזי, ולהסביר את חידושו ביחס לספרות הקיימת.

עדיפות תינתן להצעות שיוגשו למושבים, ובפרט למושבים שישקפו מגוון מוסדי. 

אין אפשרות להציג או להשתתף במושב בצורה וירטואלית. 

15 באפריל 2024

לוגו אגודה שקוף_edited_edited.png

למידע נוסף ולייעוץ לגבי נושאים להרצאות או מושבים ניתן לפנות לדוא"ל:  isrhps@gmail.com

bottom of page