top of page

אביגיל מאייר. אילוסטרציה מקורית.

התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת בר-אילן

מדברים על

קורונה

COVID-19

בימים אלה אנו מוצפים בשטף של ידיעות, נתונים, פרשנויות ותחזיות על פנדמיית הקורונה COVID-19.
בעוד שקובעי מדיניות, אפידמיולוגים, מדעני נתונים ועוד חלוקים ביניהם על מספר הנדבקים, קצב התפשטות המגיפה והדרך הטובה ביותר להתמודד עמה, מצאנו לנכון לתת במה לזוויות מעט שונות על המצב. 
אנו קוראים לחברות וחברי האגודה לשלוח לנו סרטונים, מאמרים, יצירות אמנות, קישורים לכתבות ודיונים וכיוצא באלה.
למייל האגודה:
isrhps@gmail.com